KOMUNIKAT
 
  Kwestionariusz ankietowy dla klientów Banku oferujacego kredyty i pożyczki.
 
 
Badanie jest już zakończone !