KOMUNIKAT
 
  ocena wdrażanych modernizacji i inicjatyw w Firmie X&Y Ltd.
 
 
Badanie jest już zakończone !