KOMUNIKAT
 
  Kwestionariusz okresowej oceny pracownika działu obsługi klienta w firmie usługowej.
 
 
Badanie jest już zakończone !